ให้ลาภแล้ว 2 ครั้ง กล้วยออกปลีกลางต้น ชูหมวด 5 ไหว้ประกอบพิธี มองเห็นเลข 3 ตัวเต็มๆ

ให้ลาภแล้ว 2 ครั้ง ฮือฮา กล้วยออกปลีกลางต้น มีอีกทั้งเครือและก็ลูก เจ้าของบ้าน ชูหมวด 5 ไหว้ประกอบพิธี มองเห็นเลข 3 ตัวเต็มๆ